Yitrium-90 Mikroküre Tedavisi
Karaciğer kanserlerinde veya karaciğere metastaz olan durumlarda, tümör olan bölgeye invaziv radyolog eşliğinde damar yolu ulaşılarak radyoaktif Yitrium-90 işaretli mikroküreler (boncuklar) verilmesi kanserli dokuyu tahrip edebilmektedir. Genellikle kanser ilaçlarından yeterli yararı görmemiş ve ameliyat şansı bulunmayan hastalarda tercih edilmektedir. Tümörü besleyen alana yerleşen radyoaktif boncuklar, tümör hücresini ve yakınındaki olası küçük yayılımları hücresel düzeyde ışınlayarak yok edebilmektedir. Hastaların yarıdan fazlasında tedaviye yanıt alınabilmekte, yaşama süresine katkı sağlanabilmektedir.

Bu hastalarda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda her Salı saat 10.30 de TRT konseyi yapılmakta olup, hastalar bu konseyde değerlendirilerek tedaviye uygun olup olmadıkları ve doz miktarı belirlenerek randevuları düzenlenmektedir.

Yitrium-90 Mikroküre Tedavisi

Yazı dolaşımı