Tiroid Nodülleri Nelerdir?
Tiroid nodülleri ultrasonografinin (USG) yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile kolaylıkla tespit edilmektedir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen nodüllerin %95’i iyi huylu olmasına karşın %5 civarında nodülde kanser bulunabilmektedir. Nodüller soğuk, sıcak, soliter (tek nodül) ve çok sayıda nodül (multinodüler) olmak üzere çeşitli şekillerde sınıflandırılırlar. Fonksiyonel yönden sıcak veya soğuk nodül ayrımı sintigrafi ile yapılabilir. Soğuk nodüllerde kanser riski sıcak nodüller göre daha fazladır. Nodül boyutu, santral kanlanma özellikleri, mikrokalsifikasyon, kenar düzensizliği, sayısı, en-boy oranı değişimi gibi durumlar USG ile değerlendirilir.

Tiroid Nodülleri Nelerdir?

Yazı dolaşımı