Tiroid nodülü olan hastalarda ameliyatlardan önce iğne biyopsisi yapılması, hastaya en uygun teknikle ameliyat yapılması imkânı verir. Ultrason altında yapılan bir işlemdir. Tecrübeli ellerde yapılması tanının doğru olarak konmasını sağlar. Bazı nodüllerin yeri, boyutu ve karakteri nedeniyle net tanı konulamayabilir ve bu durumda gerekirse tekrar biyopsi alınır. Biyopsi sonucuna göre Bethesta sınıflamasına göre çeşitli sonuçlar elde edilir. Tiroid Sitopatoloji Bethesda Sistemi; atfedilen malignite riski ve önerilen klinik yaklaşımı;

Tanısal kategori Malignite riski (%) Genel yaklaşım
Bethesta 1 Nondiagnostik ya da Yetersiz ? US eşliğinde İİAB’yi tekrarla
Bethesta 2 Benign 0-3 Klinik takip
Bethesta 3 Önemi belirlenemeyen atipi ya da önemi belirlenemeyen folliküler lezyon (FLUS); ~5-15 İİAB’yi tekrarla
Bethesta 4 Folliküler neoplazi ya da folliküler neoplazi şüphesi 15-30 Cerrahi lobektomi
Bethesta 5 Malignite şüphesi 60-75 Totale yakın tiroidektomi yada cerrahi lobektomi
Bethesta 6 Malign 97-99 Totale yakın tiroidektomi

İğne biyopsisinde kanser saptanmayan ancak kanser şüphesi yüksek hastalarda ameliyat sırasında hızlı mikroskobik inceleme (frozen) yapılarak karar vermek gerekir.

Tiroid Biyopsisi Hakkında Bilgi

Yazı dolaşımı