FDG PET/BT Nedir? PET/BT Nasıl Çekilir?

Pozitron emisyon tomografisi (PET)  teknolojisi,  bilgisayarlı tomografi (BT) ile birleştirilerek, bir çok hastalığın teşhisine olanak sağlayan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Kanserin ilk teşhisi, evrelemesi, hastalığın yaygınlığının belirlenmesi, doğru bir tedavi planı çıkarılması ve tedaviye cevabın değerlendirilmesi için tüm aşamalar PET/BT cihazı ile gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca kanserin yenileyip yenilememesi, metastaz denen başka dokulara sıçrama yapması yine FDG PET/BT ile rahatlıkla yapılabilmektedir.

Çeşitli görüntüleme yöntemleri ile tespit edilmiş kitlelerin, kanser metabolizması gösterip göstermediği PET-BT ile teşhis edilir. Eğer kitlede tutulum pozitif ise bu kitle fazla miktarda glikoz tüketiyordur ve kanser olma ihtimali fazladır. PET/BT işlemi için hastadan en az 4-6 saat açlık gereklidir. Öncelikle hastanın kan şekeri ölçülür. Kan şekeri istenilen sınırlarda ise damardan radyoaktif madde ile işaretli şeker analoğu olan Florodeoksiglikoz (FDG) enjekte edilir. Radyoaktif maddeler çeşitli olmakla birlikte en fazla kullanılanı F-18 Florodeoksiglikoz’ dur. Enjeksiyonu takiben hasta bir saat kadar ilacın dağılması için bekletilir. Ardından PET/BT cihazında çekime alınır.

PET/BT Nedir? Nasıl Çekilir?

Yazı dolaşımı