İyot-131 (I-131) MIBG malign nöroektodermal tümörlerin (feokromasitoma, paraganglioma, karsinoid tümörler, medüller tiroid kanseri, nöroblastoma gibi) tedavisinde kullanılan radyoaktif bir maddedir. I-131 MIBG tedavisi damar yolundan infüzyon şeklinde uygulanır. Çocukluk çağının bazı tümörlerinde de radyoaktif tedaviler etkin olabilmektedir. Bir çocukluk çağı tümörü olan nöroblastom tedavisinde radyoaktif iyot ile bağlı MIBG denilen maddeler kullanılmaktadır. Bu tedavi ameliyat şansı olmayan hastalar kullanılır. Bu tedavide tiroid bezinin korunması amacıyla tedaviden 3 gün önce hekim tarafından önerilen dozda LUGOL solüsyonunu içilmesi ve 10 gün süreyle kullanmaya devam edilmesi gereklidir.

Ayrıca tedavi öncesinde bazı ilaçlararın kesilmesi gerekir.

MIBG-131 Tedavisi

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın