Lutesyum-177 Tedavisi Nedir? Lu-177 Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Nöroendokrin tümörler (NET) adı verilen mide, pankreas, barsak, tiroit, akciğer gibi birçok organ kökenli olabilen kanser türünde radyoaktif tedavilerden yararlanılmaktadır. Peptid reseptör radyonüklid tedavi (PRRT) olarak isimlendirilen tedavide somatostatin denilen reseptörler hedeflenir. Tedavi öncesinde hastalara bu tümörlerde somatostatin reseptörü bulunup bulunmadığı görmek için Ga-68 DOTA PET/BT çekimi yapılmaktadır. Tedavi öncesinde Galyum-68 PET/BT rehberliğinde somatostatin reseptörlerin yaygınlığı, metastazların varlığı saptanır, verilecek tedavi dozu için planlama yapılır. Radyoaktif peptidler hedeflenen hücrelere tutunarak yüksek miktarda ışın yayarlar ve kanserli hücreleri tahrip edebilirler. Bu görüntülemede tutulum izlenmesi durumunda Lutesyum-177 işaretlenerek tümöre gönderilir. Lutesyum-177 beta ve gama ışıma yapan bir radyoaktif ajan olup beta ışınları vasıtasıyla tümörler tahrip edilirken, gama ışınları vasıtasıyla görüntüleme yapılarak maddenin tümörlerdeki tutulum miktarına bakılabilir.

Lutesyum-177 DOTA-TATE tedavisi cerrahi şansı olmayan, tümörün vücuda yayıldığı ve kemoterapinin yanıt vermediği hastalarda uygulandığında, %30 oranında tümörler tamamen yok olurken, %50 oranında benzer şekilde stabil olarak büyümeden görüntülenirler.

Nöroendokrin Tümör(NET) Lutesyum-177 Tedavisi

Yazı dolaşımı