Dr. M. Sait SAĞER

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru olmuştur. 2002-2006 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda Nükleer Tıp ihtisasını tamamlamıştır. 2007 yılında Ordu Devlet Hastanesinde 2008 de Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde ve 2009-2010 yıllarında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmıştır. 2010-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbı Görüntüleme Teknikleri proğramında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ve görevlendirme ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında çalışmıştır. 2014 yılında Nükleer Tıp Doçent’i olmuştur. 2022 yılında ise Profesör kadrosuna atanmıştır.

Dr. M. Sait SAĞER, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Tiroid hastalıkları ve tiroid kanserinde radyoaktif İyot-131 tedavisi, kanser hastalarında rutin kullanılan FDG PET/BT ve PET/MR görüntülemesi, Nöroendokrin tümörlerde ve prostat kanserlerinde Galyum-68 Dota ve PSMA PET görüntülemesi, Prostat kanserinde Lutesyum-177 PSMA tedavisi, Aktinyum-225 PSMA tedavisi ve karaciğer tümörlerinde Yitrium-90 tedavisi alanı olan Nükleer Onkoloji ile ilgilenmektedir. European Society of Nuclear Medicine (Avrupa Nükleer Tıp Derneği) üyesi olan Dr. Sait SAĞER 2012 yılında Milano-İtalya’da gerçekleştirilen Avrupa Board sınavını başarıyla geçerek European Fellowship of Board in Nuclear Medicine (FEBNM) belgesini almıştır.

Doğum yeri ve tarihi: Kahramanmaraş/1978

Yabancı Dil: İngilizce

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Lokal Rekürrens ve Uzak Metastaz Bulunan Tiroid Kanserlerinde Teknesyum ile İşaretli Oktreotid Sintigrafisin Yeri: FDG-PET ve MIBI ile Lezyonların Karşılaştırılması