Galyum-68 PSMA PET Nedir?

Erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri olan prostat kanseri tanı ve tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. PSMA yani Prostat Spesifik Membran Antijeni, prostat kanserlerinin yaklaşık olarak %95’inde tümör yüzeylerinde bulunan küçük bir moleküldür. Bu molekül Cerrahpaşa Nükleer Tıp Bölümünde Galyum-68 ile işaretlenerek Prostat kanserli hastaların görüntülenmesinde kullanılabilmektedir. Daha çok hastalığın nüksünü değerlendirmede, metastazını saptamada ayrıca primer hastalığın tanısında da kullanılabilmektedir. Ga-68 PSMA PET ayrıca Lut-177 PSMA tedavisi için de bir gösterge olup, hastanın tedaviye uygun olup olmadığını ve tedavi yapılır ise tedavi sonrası değerlendirmelerde de kullanılabilmektedir.

Galyum-68 PSMA PET Nedir?

Yazı dolaşımı