Galyum-68 DOTA TATE PET/BT Nedir?

Nöroendokrin tümörler (NET), vücutta hormon salgılayan hücrelerle sinir hücrelerinin birleşim bölgelerinde bulunan ve sinirsel uyarılarla hormonların salgılanmasını sağlayan hücrelerdir. Bu hücreler vücudun her yerinde olduğundan NET ler vücuttaki herhangi bir organdan kaynaklanabilirler. Ancak en sık sindirim sistemi, pankreas ve akciğerden köken alırlar. Bu hastalıkların görüntülemesinde uzun süre Oktreotid sintigrafisi kullanıldı. Ancak PET görüntülemeler ve yeni ilaçların geliştirilmesi ile Galyum-68 DOTA TATE PET/BT nöroendokrin tümörlerin görüntülemesinde yerini aldı.

    Ga-68 DOTA PET/BT nöroendokrin tümörlerin tanısı ve evrelemesinde,

 

  • Yeniden Evrelenmesinde: Residüel, rekürren ve progresif hastalık ayırımı
  • Tedavi seçiminde: Metastatik hastalıkta Lut-177 Peptid Reseptör Radyonüklid Tedavisine uygunluğun değerlendirilmesi
  • Tedaviye Yanıt Değerlendirmede,
  • Semptomları olup biokimyasal olarak hastalığı olan, radyolojik olarak ise odak bulunamayan hastalarda
  • Primer odak araştırmada: Metastatik lezyondan tanısı olan hastalarda, primer odak araştırması için yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Galyum-68 DOTA TATE PET/BT Nedir?

Yazı dolaşımı