Prostat Kanserinde Aktinyum-225 PSMA Tedavisi

Aktinyum-225 PSMA tedavisi, tüm vücuda yayılmış ve diğer tedavilere dirençli hale gelmiş prostat kanseri tedavisinde kullanılan yeni bir radyoaktif tedavi yöntemidir. Tedavi için Aktinyumdan yayılan Alfa ışımaları kullanılır. Aktinyum-225 PSMA tedavisi kanserin boyutunu ve ilerlemesini azaltmayı, hastanın semptomlarını hafifletmeyi ve yaşam kalitesini

Devam

Prostat Kanserinde Radyum-223 (Xofigo) Tedavisi

Kemiğe yayılmış hormon dirençli prostat kanser belirtisi gösteren hastalarda, alfa ışını yayan Radyum- 223 radyoaktif ajan verilerek kemik metastazı tedavisi yapılabilmektedir. Araştırmalar sonucu Amerika İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan stronsium ve samariumdan sonra geliştirilen yeni bir farmasötik olan Xofigo®(radyum 223

Devam

Tiroid Nodülleri Nelerdir?

Tiroid Nodülleri Nelerdir? Tiroid nodülleri ultrasonografinin (USG) yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile kolaylıkla tespit edilmektedir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen nodüllerin %95’i iyi huylu olmasına karşın %5 civarında nodülde kanser bulunabilmektedir. Nodüller soğuk, sıcak, soliter (tek nodül) ve çok

Devam

Hipertiroidi ve Zehirli Guatr Nedir?

Hipertiroidi ve Zehirli Guatr Nedir? Tiroid bezinin fazla çalışmasına bağlı olarak tiroid hormonlarının fazla miktarda salgılanması sonucu ortaya çıkan klinik tabloya hipertiroidi denilmektedir. Tiroid bezinin uyarılarak fazla hormon salgılaması görülebilir. Bu durumlar; Basedow-Graves Hastalığı: Graves hastalığı, tiroid bezini hedef alarak

Devam

Tiroidit Nedir?

Tiroidit (Tiroid Bezi İltihaplanmaları) Çeşitleri Nelerdir? Akut Tiroidit, Subakut tiroidit, Kronik Tiroidit, sessiz tiroidit, doğum sonrası tiroidit (postpartum tiroidit) gibi çeşitleri bulunur. En fazla görülen ve hayat boyu devam eden kronik bir tiroid patolojisi olan Hashimato tiroiditidir. Bu hastalığın kronik

Devam

Tiroid Biyopsisi Hakkında Bilgi

Tiroid nodülü olan hastalarda ameliyatlardan önce iğne biyopsisi yapılması, hastaya en uygun teknikle ameliyat yapılması imkânı verir. Ultrason altında yapılan bir işlemdir. Tecrübeli ellerde yapılması tanının doğru olarak konmasını sağlar. Bazı nodüllerin yeri, boyutu ve karakteri nedeniyle net tanı konulamayabilir

Devam

Gebelikte Tiroid Fonksiyonlarına Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gebelik ve Guatr Hastalığı Gebelikte tiroid fonksiyonunda birtakım değişiklikler görülür ve tiroid bezinde önemli fizyolojik ve hormonal değişikliklerle sonuçlanır. Bu değişiklikler gebelik sürecinde tiroid fonksiyonu laboratuvar testlerinin dikkatle yorumlanmasını gerektirir. Gebelik sürecinde tiroid fonksiyon testleri iki ana hormonun etkisine bağlı

Devam

Tiroid Kanseri ve Atom Tedavisi Nedir?

Tiroid Kanseri ve Atom Tedavisi Tiroid bezinde karşılaşılan başlıca dört tip kanser vardır. Bunlar sıklık sırasına göre; 1. Papiller, 2. Foliküler, 3. Medüller 4. Anaplastik karsinomlar Papiller ve folliküler tiroid kanseri; tedavisi doğru yapılarak tam olarak “tedavi edilebilen” kanserlerdir. Medüller

Devam

Prostat Kanseri Lutesyum-177 PSMA Tedavisi

Prostat Kanseri Lutesyum-177 PSMA Tedavisi Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden birisidir. Bu hastalar genellikle cerrahi tedavi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisiyle tedavi edilebilmektedirler. Ancak, bu hastaların bir kısmı bu tedavilere rağmen ilerleyebilmektedir. Prostat kanseri, genellikle ileri yaştaki

Devam

Nöroendokrin Tümör(NET) Lutesyum-177 Tedavisi

Lutesyum-177 Tedavisi Nedir? Lu-177 Tedavisi Nasıl Uygulanır? Nöroendokrin tümörler (NET) adı verilen mide, pankreas, barsak, tiroit, akciğer gibi birçok organ kökenli olabilen kanser türünde radyoaktif tedavilerden yararlanılmaktadır. Peptid reseptör radyonüklid tedavi (PRRT) olarak isimlendirilen tedavide somatostatin denilen reseptörler hedeflenir. Tedavi

Devam

Yitrium-90 Mikroküre Tedavisi

Yitrium-90 Mikroküre Tedavisi Karaciğer kanserlerinde veya karaciğere metastaz olan durumlarda, tümör olan bölgeye invaziv radyolog eşliğinde damar yolu ulaşılarak radyoaktif Yitrium-90 işaretli mikroküreler (boncuklar) verilmesi kanserli dokuyu tahrip edebilmektedir. Genellikle kanser ilaçlarından yeterli yararı görmemiş ve ameliyat şansı bulunmayan hastalarda

Devam

Galyum-68 DOTA TATE PET/BT Nedir?

Galyum-68 DOTA TATE PET/BT Nedir? Nöroendokrin tümörler (NET), vücutta hormon salgılayan hücrelerle sinir hücrelerinin birleşim bölgelerinde bulunan ve sinirsel uyarılarla hormonların salgılanmasını sağlayan hücrelerdir. Bu hücreler vücudun her yerinde olduğundan NET ler vücuttaki herhangi bir organdan kaynaklanabilirler. Ancak en sık sindirim

Devam

Galyum-68 PSMA PET Nedir?

Galyum-68 PSMA PET Nedir? Erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri olan prostat kanseri tanı ve tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. PSMA yani Prostat Spesifik Membran Antijeni, prostat kanserlerinin yaklaşık olarak %95’inde tümör yüzeylerinde bulunan küçük bir moleküldür. Bu molekül

Devam

PET/BT Nedir? Nasıl Çekilir?

FDG PET/BT Nedir? PET/BT Nasıl Çekilir? Pozitron emisyon tomografisi (PET)  teknolojisi,  bilgisayarlı tomografi (BT) ile birleştirilerek, bir çok hastalığın teşhisine olanak sağlayan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Kanserin ilk teşhisi, evrelemesi, hastalığın yaygınlığının belirlenmesi, doğru bir tedavi planı çıkarılması ve tedaviye

Devam

MIBG-131 Tedavisi

İyot-131 (I-131) MIBG malign nöroektodermal tümörlerin (feokromasitoma, paraganglioma, karsinoid tümörler, medüller tiroid kanseri, nöroblastoma gibi) tedavisinde kullanılan radyoaktif bir maddedir. I-131 MIBG tedavisi damar yolundan infüzyon şeklinde uygulanır. Çocukluk çağının bazı tümörlerinde de radyoaktif tedaviler etkin olabilmektedir. Bir çocukluk çağı

Devam